وزارت صنعت ، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
جهت استفاده از خدمات سایت عضو سایت شوید
 
خدمات قابل ارائه صندوق
 
فرم بیمه نامه ها
 

درصورت داشتن هرگونه سئوال یا بروز اشکال فنی با کارشناسان صندوق دراستانهای آذربایجان شرقی ، غربی و کردستان با شماره تلفن :
044-33453848-( داخلی 215)
ودر استانهای خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی با شماره تلفن :
051-37011344
تماس حاصل فرمائید.